Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Jun 10, 2020

Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det sjätte avsnittet diskuterar vi säkerhetspolitik. USA har valt att inte ta den internationella ledartröjan i kampen mot viruset, till skillnad från vad de har gjort tidigare. Hur påverkas deras internationella samarbeten när Coronakrisen är bakom oss? Är den Amerikanska presidenten ett säkerhetspolitiskt hot genom att bristen på agerande leder till förändrade spänningar i världen? 

Medverkande 
Anna Wieslander, chef, tankesmedjan Institute for Security and Development Policy och arbetar inom Atlantic Council 
Patrik Oksanen, senior fellow, Frivärld

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.