Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

May 26, 2020

Brexit är nu verklighet, men ångrar britterna sitt utträde nu under Corona? Har Corona stjälpt eller hjälpt det framtida EU-samarbetet? Kommer Swexit någonsin debatteras seriöst i Sverige? I det femte avsnittet av Reformpodden diskuterar vi coronakrisens effekter på EU-samarbetet.

Medverkar gör: 
Katarina...


May 14, 2020

Är vi i mitten eller slutet, eller i början på slutet av Coronakrisen? Har välfärdsföretagen hjälpt eller stjälpt coronahanteringen? Hur kommer den politiska sjukvårdsdebatten att ha förflyttat sig när vi januari 2022 går in i valår?  Hur ser framtiden ut för välfärdsföretagen? 

Medverkar gör: 
Irene...