Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Jun 23, 2020

Alliansen – finns de? Ja, de finns i alla fall i detta avsnitt av Reformpodden. Sjukvård, äldreomsorg och välfärdsföretagen. Vad spår de forna allianspartierna sker med ekonomin och arbetsmarknaden efter Corona och hur ser det framtida reformbehovet ut? Har den svenska strategin varit rätt? Hur kommer...


Jun 10, 2020

Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det sjätte avsnittet diskuterar vi säkerhetspolitik. USA har valt att inte ta den internationella ledartröjan i kampen mot viruset, till skillnad från vad de...