Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Apr 30, 2020

Handel, globalisering, integration och informationsflöden – hur ser världen ut efter coronakrisen? Hur påverkas den politiska arenan i Sverige och vilken riktning tar polariseringsdebatten, framväxten av protektionistiska styren och demokratin?

Medverkar gör:
Irene Wennemo
, generaldirektör,...


Apr 16, 2020

I det andra avsnittet av Reformpodden diskuterar vi hur digitaliseringen med anledning av coronaviruset påverkar oss i vår vardag och på arbetsplatsen. Vad kommer de bestående förändringarna att bli?

Medverkar gör Eva Uddén Sonnegård, doktor i nationalekonomi, tidigare bl.a. statssekreterare...


Apr 3, 2020

I premiäravsnittet diskuterar vi coronas effekter på ekonomin. Hur kommer Sveriges ekonomi påverkas framöver? Räcker regeringens stödpaket på 300 miljarder kronor för att rädda jobb och företag? Vad kan ytterligare behövas för att Sverige ska klara av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin? Vi kommenterar...