Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Apr 19, 2021

Den mytomspunne filosofen Lao Zi ska ha sagt: “If you are untrustworthy, people will not trust you.” Frasen är banal, axiomatisk, nästan meningslös – men visar just därför på det svåra i frågan om tillit. Borde det inte räcka med att man som människa, myndighet eller företag är tillitsfull för att...