Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Jun 14, 2021

Fores nystartade spetsutbildning för frihetligt reformmakeri är igång. Vad är Foresakademin och varför behövs den? Vad väntar årets och framtida deltagare? Rektorerna Gustaf Reinfeldt och Naod Habtemichael tog med sig både schema och litteraturlista till Reformpodden.

Programledare är Ulrica Schenström, vd,...


Apr 19, 2021

Den mytomspunne filosofen Lao Zi ska ha sagt: “If you are untrustworthy, people will not trust you.” Frasen är banal, axiomatisk, nästan meningslös – men visar just därför på det svåra i frågan om tillit. Borde det inte räcka med att man som människa, myndighet eller företag är tillitsfull för att...


Mar 22, 2021

Hur ska vi förstå trygghet? Begreppet rymmer många delar, men den inre känslan av trygghet är ofta lika tydlig som den verklighet där den frodas. Eller för den delen: förtvinar. Trygg- och otryggheten känns på och utanför jobbet, i hemmet och på gatan, bland människor och mellan individer och institutioner....


Feb 26, 2021

Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Därför inrättar Fores tre temagrupper som i tur och ordning ska...