Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Mar 22, 2021

Hur ska vi förstå trygghet? Begreppet rymmer många delar, men den inre känslan av trygghet är ofta lika tydlig som den verklighet där den frodas. Eller för den delen: förtvinar. Trygg- och otryggheten känns på och utanför jobbet, i hemmet och på gatan, bland människor och mellan individer och institutioner....