Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Feb 26, 2021

Fores startar nu ett utvecklingsarbete med syfte att föreslå reformer för att medborgarna ska kunna känna trygghet och tillit samtidigt som ekonomin kan växa. Uppdraget idag är att blicka framåt och ta tag i de utmaningar som Sverige står inför. Därför inrättar Fores tre temagrupper som i tur och ordning ska...