Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Apr 30, 2020

Handel, globalisering, integration och informationsflöden – hur ser världen ut efter coronakrisen? Hur påverkas den politiska arenan i Sverige och vilken riktning tar polariseringsdebatten, framväxten av protektionistiska styren och demokratin?

Medverkar gör:
Irene Wennemo
, generaldirektör,...