Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Apr 30, 2020

Handel, globalisering, integration och informationsflöden – hur ser världen ut efter coronakrisen? Hur påverkas den politiska arenan i Sverige och vilken riktning tar polariseringsdebatten, framväxten av protektionistiska styren och demokratin?

Medverkar gör:
Irene Wennemo
, generaldirektör, Medlingsinstitutet, tidigare statssekreterar
Johan Norberg, författare, debattör, dokumentärfilmare
Martin Tunström, politisk chefredaktör, Barometern

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores