Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Sep 24, 2020

Är den demokratiska och liberala världsordningen hotad? Ulrica och Torbjörn samtalar med Sveriges enda intellektuella författare, Johan Norberg, om kappvändande liberaler, Djingis khans politiska hemvist och Norbergs nya bok Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg.

Sidekick är Torbjörn Nilsson, journalist. Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.