Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores


Apr 16, 2020

I det andra avsnittet av Reformpodden diskuterar vi hur digitaliseringen med anledning av coronaviruset påverkar oss i vår vardag och på arbetsplatsen. Vad kommer de bestående förändringarna att bli?

Medverkar gör Eva Uddén Sonnegård, doktor i nationalekonomi, tidigare bl.a. statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, forskare Ratio, Robin Vetter, programchef, Digitala samhället, Fores, Claire Ingram Bogusz, forskare i tillämpad IT, Göteborgs universitet, House of Innovation, Handelshögskolan Stockholm, forskare Fores,  Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring, jurist LTH, Jonas Andersson Schwarz, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola och forskare på Fores.

Programledare är Ulrica Schenström, vd, Fores.