Preview Mode Links will not work in preview mode

Reformpodden – En podcast av Tankesmedjan Fores

Sep 24, 2020

Är den demokratiska och liberala världsordningen hotad? Ulrica och Torbjörn samtalar med Sveriges enda intellektuella författare, Johan Norberg, om kappvändande liberaler, Djingis khans politiska hemvist och Norbergs nya bok Öppen/Sluten: Hur människan skapar och förstör framsteg.

Sidekick är Torbjörn...


Sep 10, 2020

Ulrica och Torbjörn pratar om den politiska hösten. Kommer den bli stökig? Vinner Trump? Är den gamla världsordningen hotad? Kan man bilda regering på 78 tillkännagivanden? Vad kommer coronakommissionen komma fram till? Och: vilka är Ulrica och Torbjörns drömgäster i höst?

Om det och mer pratar Ulrica och...


Jun 10, 2020

Vad innebär det nya utlåtandet i Palmeutredningen? Hur påverkas säkerhetspolitiken om folk blir mer eller mindre nationalistiska efter Coronakrisen? I det sjätte avsnittet diskuterar vi säkerhetspolitik. USA har valt att inte ta den internationella ledartröjan i kampen mot viruset, till skillnad från vad de...


May 26, 2020

Brexit är nu verklighet, men ångrar britterna sitt utträde nu under Corona? Har Corona stjälpt eller hjälpt det framtida EU-samarbetet? Kommer Swexit någonsin debatteras seriöst i Sverige? I det femte avsnittet av Reformpodden diskuterar vi coronakrisens effekter på EU-samarbetet.

Medverkar gör: 
Katarina...


May 14, 2020

Är vi i mitten eller slutet, eller i början på slutet av Coronakrisen? Har välfärdsföretagen hjälpt eller stjälpt coronahanteringen? Hur kommer den politiska sjukvårdsdebatten att ha förflyttat sig när vi januari 2022 går in i valår?  Hur ser framtiden ut för välfärdsföretagen? 

Medverkar gör: 
Irene...